220 Leda i ständig förändring

0,00 kr

I boken Leda i ständig förändring tar Ylva M Andersson avstamp i samtidens höga förändringstakt och konstaterar att den utmanar oss och vårt ledarskap. Tvära kast, förändrade maktstrukturer, tekniksprång och nya beteenden innebär att vi kontinuerligt måste utveckla unika idéer och pröva originella metoder som skapar värde.

I boken lyfter Ylva fram tre framgångsnycklar för att vara rustad för samtidens utmaningar:
- Kreativitet
- Kollektiv intelligens
- Kommunikation

I avsnittet reflekterar vi fritt utifrån några avsnitt i boken som vi fastnat för. Läs mer om boken på sidan https://maystrategies.se/leda-i-standig-forandring/.