• Gäster
  • 22 Det finns inga framgångsrika ledare med misslyckade medarbetare

22 Det finns inga framgångsrika ledare med misslyckade medarbetare

0,00 kr

Som ny ledare är det lätt att du lurar dig själv med tanken att du först ska kunna allt som alla andra kan, fast lite bättre, och sedan lägga själva ledaruppdraget utöver det. Med hjälp av vår gäst: Mikael Widlund, affärschef på ViaCon AB får vi ett annat perspektiv. Mikael utmanar dig som ledare att sätta dina medarbetare i centrum och att skapa förutsättningar för deras framgång genom att bidra med det som de inte kan. Till exempel att skapa fokus genom att undanröja alla hinder, stora som små, som riskerar att stå i vägen för att dina medarbetare ska lyckas. Mikael talar om att röja undan rötter och stenar från vägen mot målen! På frågan om vilka råd Mikael vill ge till en person som är ny som ledare blir svaret att ofta ställa frågan ”Vad är det jag ska tillföra i organisationen för att hela organisationen ska må bättre?” Och istället för att sträva efter att lära sig allt det som de andra kan istället bestämma sig för att bidra med det som organisationen inte kan! Utöver detta får du några exempel på vad Mikael upplever som svårast i ledaruppdraget och när han är som gladast över att vara ledare.