219 Att leda möten, del 4

0,00 kr

Vilka verktyg har du som ledare att ta till för att leda dina möten åt rätt håll? ten upptar allt mer av många ledares vardag och det blir allt mer avgörande att vi lär oss att leda dem så att de ger bästa tänkbara resultat. För att lyckas med det finns det en hel del att träna på för dig som ledare. I avsnittet tar vi upp tre olika områden för dig att fokusera på:

  • Respons

  • Samspel

  • Perspektiv

Vilka ledarfärdigheter behöver du träna upp och bli en mästare på?