212 Samtal, del 3

0,00 kr

Samtalet är en viktig del av allt ledarskap. Oavsett om det är formella, informella, lätta eller svåra samtal så finns det nya nivåer att ta sikte på för dig som ledare. Dagens avsnitt handlar om att leda samtal i grupp. Vilket utrymme ger du för att samtala? Vad har samtalet för värde för gruppens mål och hur kan du som ledare initiera och vägleda goda och fördjupande samtal? En nyckel som vi tar upp i avsnittet handlar om att se och lyssna individuellt på varje person i gruppen och som ledare hjälpa till att länka det du hör till det som andra bidragit med i samtalet. Vi ger också tre tips på kommentarer från deltagarna som du kan lyssna extra noga efter för att leda samtalet vidare. Det handlar om kommentarer som leder samtalet:

  • Framåt

  • Till fördjupande

  • Till förtydligande