• Gäster
  • 206 Min väg – Martin Wikmar

206 Min väg – Martin Wikmar

0,00 kr

Vad ligger bakom en persons utveckling och ledarskap? Ofta möter vi människor mitt i livet när position och roll känns självklar, men vägen dit vet vi inget om. Kanske tänker vi omedvetet att andras väg i livet varit lättare än vår egen, medan sanningen oftast är att alla fått övervinna hinder, rädslor och motgångar och fått visa mod för att komma dit de är idag. I en serie intervjuer ställer vi frågan till några ledare från olika sammanhang om deras väg framåt tills idag. I detta avsnittet möter vi Martin Wikmar – VD för Clinton Marine Survey. Ett bolag som snabbt hittat ut på den europeiska marknaden och som just nu är aktuella för utnämningen "Top 10 Ocean Tech Companies in Europe 2022". För ca 7 år sedan släppte Martin taget om en uppsatt position i ett etablerat företag för att istället starta sin och Clinton Marine Survey’s resa.