• Gäster
  • 190 Åsa Beronius – Sveriges bästa arbetsplats!

190 Åsa Beronius – Sveriges bästa arbetsplats!

0,00 kr

Bolaget Centiro blev nyligen utsett till Sveriges bästa arbetsplats av Great place to work. Åsa Beronius är HR-ansvarig inom Centiro och vi möter henne för att gratulera och samtidigt undersöka vad som ligger bakom utmärkelsen. I samtalet får vi blicka in i ett bolag med ett mycket spännande sätt att fördela ledarskap brett i organisationen och ett tydligt fokus på samverkan mellan alla olika roller.