19 Hinder på vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 – Besvikelse

0,00 kr

Besvikelse kommer av att vår förväntan inte blir uppfylld. Som ledare ansvarar du för att kommunicera dina förväntningar på ett sådant sätt att andra får bästa tänkbara möjlighet att själva äga och utföra sina uppdrag så att dina och kundens förväntningar uppfylls eller överträffas. Men detsamma gäller dina egna förväntningar på dig själv. Bakom ditt sätt att agera ligger dina förväntningar på dig själv. I avsnittet får du flera exempel på hur du kan jobba med dina egna tankar för att motverka att känna besvikelse och i stället leva i tacksamhet. Kim tar exemplet med klassåterträffen och den klassiska brännbollsmatchen och hur dina tankar spelar dig ett spratt när det är din tur att slå... Slutsatsen är att det är viktigare för oss att ge vår inre röst rätt än att lyckas med vår prestation. Hur hanterar du din egen och andras besvikelse? Är det ok att visa sin besvikelse eller ska man hålla den för sig själv? Magnus betonar vikten av att våga acceptera din egen besvikelse och hitta en väg att ge uttryck för den.

Avsnittet börjar med ett samtal om att hitta fram till dagens skatt! Vad är dagens unika möjlighet som kanske inte kommer tillbaka i morgon, hur hittar du fram till dagens guldkorn? Vi tittar också snabbt tillbaka på förra veckans avsnitt om bekymmer och reflekterar kort om tillit som bekymrets motpol. På vår FB-sida kan du hitta en definition av tillit som kan utmana dig och dina medarbetare att tänka till på hur ni agerar tillsammans.