• Frågor och svar
  • 186 Frågor och svar - Hur ska en chef förhålla sig till sociala medier?

186 Frågor och svar - Hur ska en chef förhålla sig till sociala medier?

0,00 kr

Är en chef någonsin "privat" på sin personliga FB sida? Är det okej o lägga upp vad som helst? Var drar man gränsen mellan personlig yttrandefrihet och en ledares uttryck på sociala medier. I det här avsnittet tar vi upp frågan om chefens förhållande till sociala medier som vi fått från en av er lyssnare! Vi delar med oss av våra tankar och bjuder också in er lyssnare att bidra med era! Kontakta oss gärna via vår hemsida www.magnusochkim.se