• Gäster
  • 179 Charlotte Ljung – Ledarskap och skilsmässa

179 Charlotte Ljung – Ledarskap och skilsmässa

0,00 kr

För många ledare och chefer är det en svår balansgång mellan privatlivet och arbetslivets krav och förväntningar. Efter sin egen skilsmässa insåg Charlotte behovet av att erbjuda par som skiljer sig en tjänst som stöttar dem genom processen. Det blev startskottet för Endbright, en skilsmässotjänst som erbjuder hjälp inom juridik, ekonomi och välmående.