• Gäster
  • 178 Ilona Boniwell – The roadmap to full engagement and performance at work

178 Ilona Boniwell – The roadmap to full engagement and performance at work

0,00 kr

Hur kan du dra nytta av lärdomarna från den positiva psykologin i ditt arbete som ledare? Det är ett av Ilona Boniwells huvudspår i sin forskning och i sitt arbete med att ta fram bra verktyg för att jobba med utveckling av personal och kultur. Vi har mött Ilona för en innehållsrik intervju med fokus på hur vägen till ett ökat engagemang och en god prestation ser ut.