• Gäster
  • 177 Elin Kristensson – VD för Northern offshore services och Northen engergy & supply

177 Elin Kristensson – VD för Northern offshore services och Northen engergy & supply

0,00 kr

Vi möter Elin i ett samtal om att forma en positiv organisation, om att vara VD i två verksamheter som till stor del anställer män och vad hon tror att fler kvinnor på ledande positioner kommer att bidra till i näringslivet framöver. Elin berättar också om att skapa egna rutiner för att träna sin inställning och vara redo för dagens olika utmaningar.