• Gäster
  • 169 Roger Hjälm – Att tänka nytt, våga göra fel och att skapa samarbeten

169 Roger Hjälm – Att tänka nytt, våga göra fel och att skapa samarbeten

0,00 kr

Vi möter Roger Hjälm – företagare, entreprenör och ägare av Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog. Under vårens corona-kris försvann hela underlaget för Rogers ordinarie verksamhet med konferenser och gäster i de två restaurangerna. På tre intensiva dygn ställdes verksamheten om och en ny lönsamhet skapades genom nya samarbeten. Vi frågar Roger vad som driver honom och hur han arbetar för att få medarbetare med sig och modiga nog att också våga göra fel. Vi får också veta varför Roger hatar ordet NEJ och vad det gör med honom!