• Gäster
  • 168 Emma Green – om prestation och att leda sig själv

168 Emma Green – om prestation och att leda sig själv

0,00 kr

Emma Green, höjdhopperskan som vi såg senast som vinnare i tävlingen Superstars berättar om sin syn på prestationer och att leda sig själv.

Några punkter som Emma lyfter fram är:

  • Förmågan att fokusera inåt som en viktig del i att leda sig själv.
  • Att alla borde påminna sig själva om att inte identifiera sig med sin prestation och se skillnad på vad du gör och vem du är.
  • Att ibland släppa taget och låta någon annan ta plats är en framgångsfaktor.

Avslutningsvis ger Emma rådet till nya så väl som erfarna ledare att tillåta sina egna och andras känslor och se alla i gruppen!