159 Organisationskultur del 6 Att mäta kulturen

0,00 kr

ATT MÄTA ORGANISATIONSKULTUR
Hur vet man vilken typ av kultur en organisation har? Hur mäter man?
Om man behöver förändra, förädla eller bevara kulturen är det viktigt att hitta gemensamt språk och förståelse för beskrivning av densamma. Vi pratar om Organizational Culture Assessment Instrument som utvecklades av Kim Cameron och Robert Quinn. Klan-, Adhokratisk-, Hierarkisk- och Marknadskultur är de olika riktningarna.
Vilken blandning av dessa finns i din organisation?