• Gäster
  • 158 Organisationskultur del 5 Christoffer Öberg

158 Organisationskultur del 5 Christoffer Öberg

0,00 kr

Vi intervjuar Christoffer Öberg på MPYA Digital om organisationskultur i en rätt nystartat företag.Work is Joy är inte bara en slogan i MPYA Digital, man vill göra det till en verklighet är ett väl använt begrepp på MPYA Digital.

Med ett gäng super-nördar inom programmering. I rekryteringsfasen söker man inte bara specialister, utan människor som älskar människor.

Orden är också viktiga för att skapa gemensamma referenser och förståelse för kulturen. MPYAnerna, som dom kallar sig själva har hittat på lekfulla namn för att beskriva vardagliga ting och påminna sig själva för glädjen i arbetet.

Svaren till VARFÖR vi det vi gör är grunden till att bygga en sund kultur, enligt Christoffer.Självledarskap och delaktighet är viktiga faktorer men det måste fungera i praktiken. Därför krävs det mycket arbete i form av träning, utbildning och uppmuntran för att kulturen ska ge ringar på vattnet.

Ägandeskap i besluten gör att behovet av ledningsgruppen försvinner i ett mindre företag.