15 Vägen till ett framgångsrikt ledarskap del 2 - Övertygelse

0,00 kr

Du kan aldrig vara helt säker på ett resultat, men ändå fullt övertygad om ett beslut! Det engelska ordet för övertygelse är ”commitment” vilket också speglar ordet överlåtelse på svenska. Är du övertygad så är du också redo att överlåta dig till handling. Om handlingen uteblir så är det oftast inte för att vi inte har förmågan, utan för att vi inte är övertygade och redo att överlåta oss till handlingen.

I detta avsnittet berättar Kim den klassiska berättelsen om ”Bannister effekten”, den första personen som sprängde drömgränsen på engelska milen. Magnus tar upp ett verktyg som hjälper dig att mäta din övertygelse, och hur redo du är för att gå in i förändring. Vi tar också upp frågan om hur ledare bearbetar sin egen rädsla inför att ta beslut. Även modiga ledare upplever rädslor. Mod handlar om att våga fast man är rädd. I slutet fördjupar vi samtalet genom att hålla isär själva beslutet från resultatet av beslutet. Och åter igen - du kan aldrig vara helt säker på ett resultat, men ändå fullt övertygad om ett beslut! Vilken nivå av osäkerhet och rädsla inför beslutets konsekvenser klarar du av att hantera och ändå känna igen din egen övertygelse om att beslutet är rätt? Ledarskap handlar om att lära känna sig själv, det inre spelet -”The inner Game”. Ju mer du vet om dig själv, desto bättre kommer du att kunna leda andra. Inte minst när det handlar om att ta svåra och tuffa beslut som ledare.