• Frågor och svar
  • 147 Frågor och svar: Hur leder jag uppåt i organisationen och hur balanserar jag mellan ledarskap och management i en liten organisation?

147 Frågor och svar: Hur leder jag uppåt i organisationen och hur balanserar jag mellan ledarskap och management i en liten organisation?

0,00 kr

Ledarskap handlar om inflytande och relation i alla riktningar i en organisation. Självklart tänker vi oftast på ledarskap som ett ansvar främst gentemot de som är underordnade i organisationen, men hur utövar vi vårt ledarskap även gentemot de som är överordnade? En organisation behöver både management och ledarskap. I stora organisationer går det lättare att fördela dessa uppgifter på olika personen, men hur balanserar man mellan dessa behov i en liten organisation? I detta avsnittet behandlar vi dessa frågor från en av er lyssnare med våra reflektioner och kommentarer.