• Frågor och svar
  • 142 Frågor och svar: Att sätta gränser och få gehör som kvinnlig projektledare

142 Frågor och svar: Att sätta gränser och få gehör som kvinnlig projektledare

0,00 kr

I avsnittet tar vi upp en viktig fråga från en av er lyssnare. Vi såg två olika spår i frågan och valde att ta upp den utifrån två perspektiv: 1. Att sätta gränser för ett kränkande beteende 2. Att vinna gehör i en grupp Utifrån dessa två perspektiv diskuterar vi vilka möjligheter och tendenser vi ser när det gäller ledarens agerande, tankar och känslor. Vi tar också upp två perspektiv på gruppens aktivitet, resultatet och processen.