• Gäster
  • 141 Snabbhet är den enskilt viktigaste faktorn för framgång, enligt Peter Hellgren – VD för Consid AB

141 Snabbhet är den enskilt viktigaste faktorn för framgång, enligt Peter Hellgren – VD för Consid AB

20 190 510,00 kr

Med stor nyfikenhet besöker vi åter igen VD Peter Hellgren i bolaget Consid AB. Denna gången med syftet att gräva lite djupare deras väg till framgång. Vi inleder med frågan - Vad gör ni egentligen för att lyckas? Svaret vi får från Peter handlar inte oväntat om medarbetarnas roll och funktion och inte minst förmågan att vara ”snabbfotad” och kreativ! I avsnittet utvecklar vi detta vidare tillsammans med Peter.  I våra egna reflektioner funderar vi över vad det är som gör att ett företags kultur förmår att rymma snabb förändring och samtidigt bevara sin grund och om responsivitet är den rätta nyckeln till framgång? Några citat ur vårt samtal kommer här:
•    ”Tiden för långsiktig planering är förbi, nu handlar det om att vara reaktiv (responsiv?) snarare än proaktiv”
•    ”Kultur vinner över strategi”
•    ”Det är inte de stora som slår de små, det är de snabba som slår de långsamma”
•    ”Dagens affärsklimat främjar företag med snabbfotade och kreativa medarbetare”
PS ordet responsiv beskrivs bla som en korsning mellan gensvar och ansvar, alltså gen- och an- svarstagande! DS