• Gäster
  • 139 Redo att hantera sorg och kris? Del 3 – ett samtal med Torgny ”Tojje” Wirén om att vara förberedd på det oförberedda

139 Redo att hantera sorg och kris? Del 3 – ett samtal med Torgny ”Tojje” Wirén om att vara förberedd på det oförberedda

0,00 kr

Vad är de vanligaste felen vi gör när vi behöver meddela någon starka negativa besked? Vad är viktigt att tänka igenom innan? Vad säger man? En yrkesgrupp i vårt samhälle som ofta ställs inför att möta personer som sörjer en nära anhörig är våra präster och pastorer. Vad kan vi lära av deras erfarenheter? Vi möter i avsnittet prästen Torgny Wirén, för många känd som Tojje efter många år som skolpräst och författare i Sofia Pastorat i Jönköping. Vi ställer frågor till honom om:

  • att vara förberedd på det oförberedda
  • hur förbereder man sig inför ett samtal med sorgebesked
  • vad ska jag säga - hur långt sträcker sig mitt ansvar som chef, när något allvarligt händer
  • när sociala medier hinner först
  • vad kan jag förvänta mig för reaktioner, och hur möter jag dem