• Gäster
  • 138 Redo att hantera sorg och kris? Del 2 - ett samtal med Anna-Karin Öjerskog om döden

138 Redo att hantera sorg och kris? Del 2 - ett samtal med Anna-Karin Öjerskog om döden

0,00 kr

Döden är för de flesta av oss ett svårt och obekvämt ämne. Få av oss har stor erfarenhet av att samtala med personer i sorg, eller av andra samtal som rör liv och död. I dagens avsnitt möter vi Anna-Karin som driver en podd om döden. På vår fråga om varför hon valt just detta ämne så svarar hon att det är vår plikt som ledare att vara förbereda inför det oväntade! I samtalet berör vi frågor om:

  • samtal om döden, hur och varför är det så svårt?
  • medarbetarens första dag på jobbet efter att en anhörig avlidit
  • hur kan dina värderingar genomsyra ditt sätt att hantera en kris