• Personlig utveckling
  • 137 Redo att hantera sorg och kris? Del 1 - en ram för samtal med svåra besked

137 Redo att hantera sorg och kris? Del 1 - en ram för samtal med svåra besked

0,00 kr

Kan man vara förberedd på det oförberedbara? Ett plötsligt besked om en medarbetares död, eller en svår olycka på arbetsplatsen, och inom loppet av några få minuter är du som ledare och chef i en helt ny situation. Har man aldrig tänkt tanken att det kan hända så är det ännu svårare att hantera. Under några avsnitt framåt kommer vi att tala om hur du som ledare kan förbereda dig på att hantera kris och sorg på arbetsplatsen. Efter en introduktion till ämnet tar vi i detta avsnittet upp en enkel ram för samtal med svåra besked:

1. Tänk igenom före

2. Ge en förvarning

3. Gå rakt på sak

4. Ta hänsyn till känslor, ge tid

5. Prata om den närmsta tiden framåt, stöd och behov

6. Summera, boka tid att återkomma