• Bokreferat
  • 132 Utveckla inflytande - vanor för ”High Performance” del 5

132 Utveckla inflytande - vanor för ”High Performance” del 5

0,00 kr

personer som över tid skapar goda resultat och samtidigt mår bra och trivs med sitt liv! I en serie avsnitt tar vi upp dessa 6 vanor utifrån boken High performance habits. Femte vanan handlar om att utveckla ditt inflytande! Ledarskap är ett aktivt val, en funktion som på ett medvetet sätt påverkar och möjliggör. Det är vad inflytande handlar om i dess mest positiva bemärkelse. Brendon nämner om att inflytande grundas i att kunna: - Lyssna - Be om hjälp - Öppna upp för andra Kanske är det något oväntat dessa, förhållandevis passiva förmågor som ligger till grund för ditt positiva inflytande. Vidare tar Brendon också upp dessa tre områden för att skapa inflytande:

1. Träna andra i hur de ska tänka

2. Utmana till utveckling

3. Var en förebild, visa vägen!