• Frågor och svar
  • 125 Frågor och svar: Hur får jag mina medarbetare att känna stolthet och engagemang

125 Frågor och svar: Hur får jag mina medarbetare att känna stolthet och engagemang

0,00 kr

Vad kan jag som chef göra för att skapa ökad stolthet och engagemang bland mina medarbetare? Säkert är det många som tillsammans med frågeställaren Mari brottats med den här utmaningen. I dagens avsnitt tar vi upp denna viktiga fråga. Vi nämner bland annat om at lön och bonusar sällan är det som skapar stolthet över verksamheten. Det handlar oftare om gemensamma positiva resultat, samhörighet och känslan av meningsfullhet i arbetet. Vi tar också upp de tre mest grundläggande faktorerna för ett ökat engagemang i arbetet. De är enligt de studier vi tagit del av:

  • Kompetens – att det jag kan kommer till nytta och att jag utvecklas genom arbetet
  • Självbestämmande - att själv kunna påverka sina omständigheter runt sitt arbete
  • Samhörighet – känslan av tillhörighet, närhet, tillit och förtroende för varandra

Utöver detta reflekterar vi fritt runt flera olika möjliga vägar för ett ökat engagemang och stolthet och utmanar alla som lyssnar att sätta korta mål på 3-6 månader och fokusera på den närmsta gruppen för ett lyckat resultat.