117 Coachande ledarskap 5 – fallgropar

0,00 kr

Det finns goda möjligheter att lyckas väl med att ställa om till ett mer coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. I dagens avsnitt tar vi upp några av de möjliga fallgropar som du kan behöva se upp med. Det handlar bland annat om att:

  • Inte fokusera på sin egen prestation
  • Inte tro att man vet mer än det det som medarbetaren faktiskt har berättat
  • Inte utgå från sina egna tolkningar
  • Inte bli för passiv, och tex. våga bryta av långa berättelser med klargörande frågor
  • Inte göra självmål
  • Inte bli en klagomur

Utöver dessa och några fallgropar till så tar vi även upp några av de punkter som nämns i Susann Gjerdes bok om Coaching

  • Ansvarsfällan
  • Otålighetsfällan
  • Popularitetsfällan

Även om vi i detta avsnitt behandlar några olika fallgropar så vill vi ändå hävda att själva ”vägen” är mycket större än groparna, så kör igång – börja coacha, du lär dig mest genom att praktisera!