• Gäster
  • 112 How to unlock human potential and organizational resources, with Jane Dutton

112 How to unlock human potential and organizational resources, with Jane Dutton

0,00 kr

Jane Dutton är framstående forskare inom positiv organisationsutveckling och hur man ger utrymme för människor att kunna ge sitt bästa varje dag i sitt arbete. Vi möter henne i en intervju som kom att handla om en förnyad syn på arbetets mening kan bli grunden för en ny nivå av engagemang och hur vi med gemensamma krafter kan frigöra varandras styrkor för att bli bättre på det som vi behöver bli bättre på, både som ledare och medarbetare. Hon beskriver följande tre perspektiv på en utvecklande miljö:

  1. Positive connection
  2. Positive emotion
  3. Positive meaning