• Gäster
  • 11 Ledarskap kan tränas, ta vara på dina lärande erfarenheter

11 Ledarskap kan tränas, ta vara på dina lärande erfarenheter

0,00 kr

"Ledarskap ska inte tränas i laboratorium, det tränas bäst i verkligheten i ledarens vardag”, ett citat av vår nästa sommargäst är Annette Runsten, VD för Day2Day - Leadership AB. Annette är aktiv som ledarskapstränare och vi möter henne i ett samtal om hur ledarskap kan tränas och vikten av att ständigt utvecklas. Annette berättar också på ett personligt sätt om sina egna erfarenheter av att utvecklas som ledare. I början av avsnittet drar Magnus en jämförelse mellan sin egen tid som fotbollsspelare i J-Södras pojklag och Slatans karriär som fotbollsprofs, och i slutet får du en utmaning att ta reda på vad du har i ditt luddiga orosmoln och våga se saker som dom är.