107 STRESS – krav och förväntan vs förmåga och resurs

0,00 kr

Ett sätt att definiera stress är att det är känslan som uppstår inom oss när förhållandet mellan krav/förväntan och upplevelsen av förmåga/resurs inte går ihop. Stressen har med framtiden att göra, även om om den kan hitta sin näring i det som ligger bakom oss. Ordet stress påverkar oss alla på olika sätt, och vi använder oss av ordet i en rad olika situationer. Men vad menar vi egentligen?

I avsnittet försöker vi reda ut begreppen om stress. Ditt uppdrag blir att fundera över hur du reagerar på stress och reflektera över hur du agerar i en stressad situation.