• Frågor och svar
  • 105 Frågor och svar: Hur jobbar man bäst med en ledningsgrupp och hur kan jag få mina chefer att bli mer intresserade av ledarskap?

105 Frågor och svar: Hur jobbar man bäst med en ledningsgrupp och hur kan jag få mina chefer att bli mer intresserade av ledarskap?

0,00 kr

Efter en vecka som varit fylld av uppdrag i olika ledningsgrupper passar vi på att ta upp frågan om hur man kan göra ledningsgruppens möten mer meningsfulla för samtliga deltagare och samtidigt öka värdet på gruppens arbete för företaget/organisationen. Frågan som vi utgår från är ”vad är vår ledningsgrupp till för egentligen, våra möten känns meningslösa”? Vi konstaterar att målbilden kan vara olika för de olika deltagarna, var på några därför riskerar att uppleva gruppens möten som meningslösa. Vi skissar några olika alternativa huvudsyften som kan förekomma individuellt hos deltagarna:

1. Rapportera information till gruppens ledande person

2. Hämta information till min egen enhet

3. Hitta stöd för mitt eget ledarskap

4. Dela med mig av mig själv och dela erfarenheter med varandra

I inledningen av vårt avsnitt tar vi också upp en annan fråga från en av er lyssnare som försökt få sina chefer att bli intresserade av ledarskap och egen utveckling

– hur gör man det på bästa sätt och är det ens möjligt om de inte vill...?