• Gäster
  • 103 Om FLOW, möt upphovsmannen Mihaly Csikszentmihalyi i ett personligt samtal

103 Om FLOW, möt upphovsmannen Mihaly Csikszentmihalyi i ett personligt samtal

0,00 kr

Mihaly Csikszentmihalyi är forskaren och författaren som ligger bakom begreppet FLOW - den ultimata upplevelsens psykologi. Vi inleder avsnittet med en sammanfattande redogörelse för vad begreppet FLOW står för. Sedan möter vi Mihaly i ett personligt samtal om hans mer än 80 års erfarenhet av liv och forskning.