• Medarbetarutveckling
  • 1 Skapa tillit och öppenhet, därför ska du ägna tid åt att möta dina medarbetare på ett personiligt plan

1 Skapa tillit och öppenhet, därför ska du ägna tid åt att möta dina medarbetare på ett personiligt plan

0,00 kr

Skulle du också vilja skapa mer tillit och öppenhet genom ditt ledarskap? Detta avsnittet av Magnus och Kims ledarskapspod "The inner game" handlar om varför du som ledare ska ägna tid åt att möta dina medarbetare på ett personligt plan.